28.2.15

[Shinobu Tanei] Little Stepsister Fantasy Virgin Ch. 2


Titulo: Little Stepsister Fantasy Virgin.
Titulo Original: Gimai Shojo Gensou.
Artista: Shinobu Tanei
Traducción: Raisser.
Edición: Raisser.

1.2.15

[Shinobu Tanei] Little Stepsister Fantasy Virgin Ch. 1
Titulo: Little Stepsister Fantasy Virgin.
Titulo Original: Gimai Shojo Gensou.
Artista: Shinobu Tanei
Traduccion: Raisser.
Edicion: Raisser.